KEHOP-5.2.3-16-2016-00051 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

MENÜ

Projekt bemutatása

A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatási kérelmet nyújtott be 2016.12.01.-én a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett KEHOP-5.2.3-16 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével" című konstrukcióra. A KEHOP-5.2.3-16-2016-00051 számú „Energetikai korszerűsítés megvalósítása a Tiszáninneni Református Egyházkerület által fenntartott oktatási és szociális intézményeiben" című támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatás összege: 299.107.087 Ft.

A támogatás intenzitása : a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A Projekt kezdő időpontja : 2016.12.01.

A Projekt fizikai befejezésének napja : 2019.10.31.

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00051 pályázat keretében két épület energetikai korszerűsítésére került sor.

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon kollégium épülete a 60-as évek első éveiben épült, városképileg védett, homlokzata döntően vakolt felület, nyílászárói fa anyagú szerkezetek, rossz állapotúak az energetikai rendszere teljes mértékben elavult, városi távfűtési hálózatra kapcsolt volt.

Az energetikai korszerűsítés az alábbi elemeket tartalmazta :

Homlokzati hőszigetelés a védett tégla felületeken nem készült, azonban az épület nyílászárói cserére kerültek, a tetőfelületek hőszigetelést kaptak.

Az épület energetikai számításait elvégezve a kiinduló állapotban EE osztályú, míg a fejlesztést követően CC minősítést kapott.

A fűtéstechnikai rendszer új kialakításban alacsony hőmérsékletű rendszerként valósult meg termosztatikus radiátor szelepekkel.

A fűtési rendszer zónázott az alábbiak szerint:

- kollégiumi épület, fűtési rendszer TICHELMANN körvezetékkel,

- kollégium éttermi épületszárny fűtési rendszere,

- légtechnikai rendszer fűtőköre.

Az alacsony hőmérsékletű fűtés távfűtési hálózatra kapcsolt meglévő hőközponttal (70/55 oC) levegő/víz hőszivattyú (55/45 oC) kombinációban valósult meg. A hőszivattyú a fűtési szezon 70-75%-ában szolgáltatja a teljes fűtési igényt, a 20-25% üzemidő a távfűtési hőközpont üzemét hozza -2 oC átkapcsolási hőmérséklettől.

Az épület használati jellegéből adódóan, különösen a D-i oldali oktatási helyiségek hűtést igényeltek. A hűtés a fűtési rendszerrel kombinált, un. radiátor/klímakonvektor egységekkel valósult meg, külön szabályozhatóan, a hőszivattyú nyári hűtési üzemmódjával.

A nyílászárócserével fokozott légzárású ablakok kerültek beépítésre. Az állandó tartózkodásra szolgáló oktatási helyiségek, ill. szobák mesterséges frisslevegős szellőztetést kaptak CO2 érzékeléssel vezérelt változó térfogatáramú működtetéssel, nagy hatékonyságú (76-83%) hővisszanyerő egységgel.

A szellőztetés rendszere enyhén túlnyomásos, a kezelt terekben huzatmentes szabályozható levegő bevezetéssel, közlekedő terek felé irányuló és WC blokkoknál koncentrált elszívással.

Az épület villamos rendszere új villámvédelmet, az újonnan tervezett épületgépészeti szabályozók, szivattyúk, motoros szelepek csatlakoztatást kaptak.

A fűtési, hűtési rendszer csőhálózata korszerű, vékonyfalú húzott acélcső száraz technológiájú szerelésével valósult meg.

0299 Kazincbarcika Irinyi Középiskola Kollégium épület.jpg

A MÁON Református Szeretetotthon épülete a 80-as évek elején épült BVPR szerkezetből álló épület külső homlokzata rossz hőtechnikai jellemzőkkel bírt. Fa szerkezetű nyílászárói teljes cserére szorultak. Az épület az Avas hegy DNy-i oldalán - benapozási szempontból kiemelten érintett területen - helyezkedik el. A jellemző sugárzási körülmények miatt a külső hőterhelés rendkívüli mértékű, melyet enyhít az építészeti kialakításban felújított, ill. újragondolt külső árnyékolás. Fűtési rendszere önálló gázkazán egységgel működik, azonban a meglévő fűtési rendszer elavult, cserére szorult.

Az energetikai korszerűsítés az alábbi elemeket tartalmazta :

Az épület BVPR szerkezetű teljes külső határoló felületei, födéme utólagos hőszigetelést kapott. Komplett nyílászáró csere történt háromrétegű üvegezésű műanyag ablakokkal.

A kiinduló állapot energetikai besorolása EE, fejlesztés utáni állapot AA++ (megújuló nélkül AA).

A fűtéstechnikai rendszer alacsony hőmérsékletű fűtéssel új csőhálózatot kapott termosztatikus szelepekkel ellátott lapradiátorokkal, ill. a közösségi terek, szobák un. radiátor-hűtőkonvektor kombinációjú fűtő-hűtő berendezésekkel.

A tervezett nyílászáró cserével fokozott légzárású ablakok kerültek beépítésre, így az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek mesterséges frisslevegős szellőztetést kaptak, CO2 érzékeléssel vezérelt változó térfogatáramú működtetéssel, nagy hatékonyságú (76-83%) hővisszanyerő egységgel.

Az épület funkciója speciális (lelki, szellemi sérült emberek szociális nevelő intézménye), a közérzet mesterséges módon való szinten tartása alapvetés.

A helyiségek levegővezetése huzat- és zajmentes kialakítású szabályozható elemekkel történt. A szellőzés enyhén túlnyomásos, távozó levegő elvezetése az ajtórácsokon át a vizesblokkok irányába koncentráltan valósult meg.

A fűtési szezon jelentős 70-75% részében a hőszivattyú szolgáltat fűtési energiát -2 oC átkapcsolási hőmérséklettel (20-25%) a kondenzációs kazánegység lép be.

Az épület viszonylag nagy HMV igénye megújuló energiahasznosításként komplex napenergia hasznosítású rendszerrel elégíthető ki, tetősíkon telepített kollektorokkal.

További megújuló energiahasznosításként napelemes rendszert telepítettünk tetősíkon szerelt napelemekkel.

Az épület villamos rendszere új villámvédelmet kapott. A hőközpont berendezései az épület villamos hálózatára kapcsolódnak.