Bőcsi Idősek Otthona

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Bőcsi Idősek Otthona

„ Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg…”
MENÜ
„ Az ősz ember előtt kelj fel,
és a vén ember orcáját becsüld meg…”
Mt 7, 21-23.
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (21)

Hírek

Bemutatkozás, köszöntő

Az intézmény a Hernád folyóhoz közel, nyugodt, békés lakókörnyezetben, toleráns, befogadó faluközösségben működik. 2006. év októberétől mely integráltan biztosítja a szociális alap és szakellátási formákat. 2011. december 30.-tól a Tiszáninneni Református Egyházkerület lett a fenntartó, működtető. Az ellátottak igényeiből kiindulva a megfigyelés módszerének alkalmazásával olyan innovatív megoldásokra való törekvés, mely a szolgáltatás minőségét biztosító szakmai feladatellátást eredményez. A Bőcsi Idősek Otthona adekvát ellátást szolgáltat, a rászorulók részére biztosítja fizikai, egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, mentálhigiénés feladatok és foglalkoztatás gondozási elemeinek egységes alkalmazását, lakhatást, a feladatellátáshoz nyújtja a szükséges feltételek megteremtését.

Református lelkiség megjelenése a szolgálatban:

A magyarországi Református Egyház Diakóniájának egyik alapvető lényegi eleme a szenvedő embertárs segítése, melynek eszköze a szeretetszolgálat. Ennek jegyében fő feladatunknak tartjuk a humanitárius segítést. Fontosnak tartjuk a keresztyén alapelveken és a krisztusi szereteten alapuló segítségnyújtást, támogatást. Tisztességgel dolgozunk, cselekszünk, élünk.

Munkatársainkkal szemben alapvető elvárás az emberi tisztesség. Az intézmény lelkésze hétfőtől-péntekig minden délelőtt áhítatot tart, vasárnap délután istentiszteletet az otthon lakói és munkatársai részére. Látogatja a fekvőbetegeket. Minden hónap utolsó kedd délután munkatársi áhítatot tart. Külön készülünk a társadalmi és keresztyén ünnepek megtartására. Úrvacsorai istentiszteleten a fekvőbeteg úrvacsoráztatását is elvégzi. Részt vesz a szép korúak köszöntésében. Rendszeresen végeznek szolgálatot az intézményben más felekezetek papjai is.

ESEMÉNYNAPTÁR