EFOP-3.2.5-17-2017-00025 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

MENÜ
EFOP-3.2.5-17-2017-00025

Kiemelt hírek, események

  • 2019.03.31. – MÁSODIK MÉRFÖLDKŐ

    „Reáltudományokkal a biztos jövő felé” című EFOP-3.2.5-17-2017-00025 számú pályázat a megvalósítása során 2019. március 31. nappal elérte a második mérföldkövet.

  • 2018.10.31 – ELSŐ MÉRFÖLDKŐ

    „Reáltudományokkal a biztos jövő felé” című EFOP-3.2.5-17-2017-00025 számú pályázat a megvalósítása során 2018. október 31. nappal elérte az első mérföldkövet.

  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

    „Reáltudományokkal a biztos jövő felé” című EFOP-3.2.5-17-2017-00025 számú pályázat bemutatása.

Hírek

Bemutatkozás, köszöntő

Fejlesztéssel érintett szervezet: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon.

A pályázat megvalósítója a Gimnázium fenntartója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

A pályaorientáció ma már elválaszthatatlan az egész életpályát felölelő életpálya- tanácsadástól. A pályaorientáció tartalma abban jelölhető meg röviden, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatal folyamatosan ismerkedik önmagával, valamint tájékozódik a különböző pályákról és azok körülményeiről. A pályaorientáció egy folyamat, amelyben a tanuló megtud, megtapasztal és megtanul önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskolaválasztásában, szakmatanulásában, pályaszervezésében és életpálya-építésében hosszú távon meghatározóak lehetnek. Önmaga megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a körülötte lévő világról, pályákról, munkafeladatokról és lehetőségekről, amelyet megpróbál összhangba hozni az önmagáról kialakított képpel. Az életpálya-tanácsadás egy olyan folyamat/szolgáltatás, amely az egyéni kompetenciák figyelembe vételével segíti az egyént az életkor-specifikus pályakorrekciós elakadások kezelésében, valamint a kapcsolódó problémákra való megoldás megtalálásában.

A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. A továbbtanulás időszakában megfigyelhető a szülők és pedagógusok együttműködésének hiánya.

Célunk a pályaorientáció megerősítése valamint a reáltantárgyak (matematika, informatika, természettudományi tárgyak és műszaki tárgyak) választásának népszerűsítése különféle programok, versenyek, szakkörök szervezésével. A programok nemcsak a tanulók, hanem a szülők és pedagógusok számára is nagy jelentőséggel bírnak. A pályaorientációs programok elősegíthetik a 3 célcsoport együttműködését és a tanulók sikeres pályaválasztását.

Nagy hangsúlyt fektetünk a reáltárgyak népszerűsítésére a szervezett programok keretében , mivel ezek a tantárgyak kevésbé népszerűek a diákok körében, aminek változtatására nagy szükség van. Magyarországon kevés az MTMI végzettségű munkavállalók száma is, amely veszélyezteti a gazdaság stabilitását.


EFOP325


A projektben megvalósított tevékenységek:

- Rendhagyó tematikus órák

- Több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások

- MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök

- Szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok

- IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek

- Pályaválasztási tanár- diák- szülő találkozók, előadások

- Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok

ESEMÉNYNAPTÁR