EFOP-3.2.3-17-2017-00044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

MENÜ
EFOP-3.2.3-17-2017-00044

Kiemelt hírek, események

Hírek

Bemutatkozás, köszöntő

A pályázat célja, hogy olyan a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítsanak meg a bevont oktatási intézményeink, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok megvalósítása.  Szándékunk, hogy a pedagógusok minél nagyobb számban rendelkezzenek korszerű informatikai ismeretekkel, gyakorlottan alkalmazzák a digitális oktatási technikákat, alkalmazzanak kidolgozott módszertani anyagokat több tantárgy esetében is.

Célunk a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése volt. Minimum egy terület választásra került bevont intézményenként.

Megvalósításba bevont intézmények:

  • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon (3530 Miskolc, Kálvin János u. 2.)
  • Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda (3534 Miskolc, Nagy Lajos király út 14.)
  • Szalay József Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3527 Miskolc, Éder György u. 1.)

A programok megvalósítására 2018. február 01.- 2021. május 01. között került sor.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 85.000.000.-Ft

efop_3_2_3_17_2017_00044_fel


A pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:

-       Az intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzése

-       A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez választott csomagok használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás

-       A választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok)

-       Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop, a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere) megvalósítása

-       Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás szervezése

-       A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampány megvalósítása iskolánként

-       Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását nyomon követő önértékelés javaslatok megfogalmazása

-       Szakmai beszámoló készítése a fejlesztési terv megvalósulásáról

-       IKT eszközök, digitális eszközök, taneszközök beszerzése

-       A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások kialakítása

-       A résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorálása

-       A pilot program előkészítése, megvalósítása

ESEMÉNYNAPTÁR