Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Deszka-hirdetések (2024. június 2.)

® A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Barnóczki Balázs és Bányai Bernadett Boldizsár nevű kisfia. Isten áldja meg a keresztelő családot!

® Gyülekezeti alkalmaink az alábbi rend szerint alakulnak a jövő héten:

- Kedd, 16.30 óra: Ifjúsági bibliaóra a parókián. 18 óra: Fiatal Felnőttek Köre a parókián.

- Szerda, 10 óra: Szenior bibliaóra a gyülekezeti teremben. 17.30 óra: Hajnal Kör a gyülekezeti teremben.

- Csütörtök, 17 óra: FeTa Bibliaóra a gyülekezeti teremben.

® Június 9-én, vasárnap, a szokott rendben, 10 órakor lesz istentisztelet a templomban. Fél 10-től imaközösség lesz a gyülekezeti ház alsó részében. 10 órakor gyermek-istentisztelet kezdődik két csoportban, a kisebbek a gyülekezeti ház alsó részében, a nagyobbak a gyülekezeti teremben lesznek.

® Június 8-án, szombaton, 10 órai kezdettel, Sárospatakon kerül sor a Tiszáninneni Református Gyülekezetek Találkozójára.

® Június 9-én, vasárnap, 16 órától lesz a Filmklub következő alkalma, a gyülekezeti teremben. A vetített film címe: Bátrak igazsága.

® Június 15-én, szombaton, 9 órától, Jókai Juniális lesz Jókai iskolánkban.

® Június 16-tól átállunk majd az istentiszteletek nyári rendjére: ettől naptól augusztus végéig 9 órakor fognak kezdődni vasárnapi istentiszteleteink.

® Június 23-án, vasárnap délután 2 órától, bibliaköri évadzáró alkalmat rendezünk a varbói tónál. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a kötetlen együttlétre gyülekezetünk bibliaköreinek és egyéb csoportjainak minden tagját.

® Július 1-5. között rendezzük meg idén nyári napközis táborunkat a gyermekek számára, a Jókai Iskolában. Segítőket keresünk gyülekezetünkből a tábor lebonyolításához. Aki a tábor ideje alatt szívesen részt venne (akár csak egy-egy napon, vagy néhány órában is) a gyermekek felügyeletében, étkeztetésében, foglalkoztatásában, vagy bármiféle segítséget tudna nyújtani, kérjük, jelezze ezt Plaszkó Zoltán hitoktató testvérünknél. Középiskolás diákokat is szívesen fogadunk az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése keretében. A táborba június 15-ig lehet jelentkezni a plakátokon megadott elérhetőségeken. Részvételi díj: 25.000 Ft/gyermek.

® A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács a (MEÖT) gondnoki állást hirdet 2 fő (házaspár) részére, szeptember 1-jei kezdéssel. Ez napi 8 órás bejelentett munkaviszonyt jelent. Az álláshoz szolgálati lakás is tartozik, a rezsiköltséget a MEÖT fizeti. A részletekről érdeklődni lehet Dr. Fischl Vilmos főtitkárnál (+36-30/245-4741) és jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az oikumene@meot.hu email címen.

® A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon álláspályázatot hirdet a következő tanévtől középiskolai női nevelőtanári munkakörre és szabadidőszervező/programszervező munkakörre. A pályázatok részletei és egyéb információk az intézmény honlapján olvashatók.

® A Sajóládi Református Egyházközség hálaadó ünnepi istentiszteletet rendez ma, 15 órakor, a sajóládi református templomban, melyen a gyülekezet 30 évéért adnak hálát. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az alkalomra, és az utána következő szeretetvendégségre.

® Köszönjük azoknak a testvéreknek az odaadó munkáját, akik pénteken és tegnap segítettek a templomkert rendezésében, alakításában Dr. Czél György testvérünk vezetésével.

® Iratterjesztésünkben kapható a Reformátusok Lapja legújabb száma sok más lelki feltöltődést kínáló kiadvánnyal együtt.

Áldás, békesség!