Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Kereszteltetésre készülőknek


Keresztelési adatlap

Adatlap keresztelesi igazolashoz (doc)

Adatlap keresztelesi igazolashoz (pdf)


Nagyon örülünk, ha a házaspárok úgy döntenek, a Deszkatemplomban kérik gyermekük számára a keresztség sákramentumát.

Fontos tudni, hogy a keresztelés elköteleződéssel jár. Mindezt nagyon szépen összefoglalja a keresztelés alkalmával a szülők és keresztszülők számára feltett két kérdés:

1. Akarjátok-e, hogy e gyermeket az Atya-, Fiú- Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, a szent keresztség által befogadtassék?

Válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, hogy e gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú- és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet előtt?

Válasz: Ígérjük és fogadjuk.

Az első kérdésből az olvasható ki, hogy a szülők és keresztszülők maguk a egyház tagjai, Isten szövetségében élnek, és azt akarják, hogy gyermekük számára is megnyíljon erre a lehetőség.

Éppen ezért fontos a számunkra, hogy akik kérik  a keresztség sákramentumát, azok a gyülekezetünk tagjai legyenek. Természetesen azok számára is nyitott a lehetőség a keresztelésre, akik még nem rendlekeznek egyháztagsággal nálunk. Számukra meg van a lehetőség a csatlakozásra egy nyilvántartásba vételi lap kitöltésével és a lelkészi hivatalba való eljuttatásával.

Viszont nem csak papírt várunk, hanem az adatok mögött lévő embert is, és ezért a keresztség feltétele a keresztelést megelőzően legalább 4 vasárnapon az istentiszteleten való megjelenés. Szeretnénk, ha a hozzánk tartozni kívánók igazán megismerhetnék az istentisztelet menetét, a közösséget, ha otthonra találnának nálunk, esetleg kisebb gyülekezeti csoportunkban még meghittebb közösséget. Mindezek célja pedig az Úr Jézus megismerése. Minden erre mutat, ezt a célt szolgálja.

Akik nem tagjai gyülekezetünknek, mégis nálunk szeretnék a keresztelést, azoknak feltétel, hogy attól a lelkipásztortól, ahová tartoznak, igazolást hozzanak az egyháztagságról és hogy részt vettek keresztelési felkészítésben a helyi szokásnak megfelelően.

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő református legyen, és törekedjünk rá, hogy legalább az egyik keresztszülő szintén egyházunk tagja legyen.

Ez azért fontos, mert a keresztelésnél elhangzó második kérdés éppen arra irányul, hogy mi fog ezt követően történni? A szülők és keresztszülők arra kötelezik el magukat, hogy a keresztségben részesülő gyermeket  úgy nevelik és neveltetik, hogy ő maga hitre jusson! Azt szeretnék elősegíteni imádságukkal, termplomba járásukkal, példamutató életükkel, hitükkel, hogy gyermekük megismerje Jézus Krisztust, Aki szüleinek, keresztszüleinek is Megváltója.