Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Házasságra készülőknek


Házasságkötési adatlap (pdf)

Házasságkötési adatlap (doc)

Házasságkötési tudnivalók (pdf)

Házasságkötési tudnivalók (doc)

Egyházi szolgáltatási díjak


Örülünk, hogy a Deszkatemplomban kérik közös életükre Isten áldását. Néhány információt szeretnénk Önökkel megosztani a házasságkötéssel kapcsolatban az alábbiakban.

kép

A házasság nagyszerű dolog: nem is lehet más, hiszen Isten szerezte. Mózes 1. könyvében olvassuk, hogy Isten látta az első emberen, Ádámon, hogy bár az Éden kertben élt, mégis valami hiányzik neki. "Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat." (1Móz 2:18)

Isten tehát megalkotta Évát, akinek nagyon örült Ádám, és teljessé vált élete. Nagyon szépen fejezi ki ezt a mi feleség szavunk, melyből kiérthetjük, hogy a férfi másik fele a feleség. Ahogy a Szentírás is fogalmaz: "Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté." (24. vers)

Amikor egy férfi és egy nő egymásra talál, valóban csodálatos dolog. A házasságkötésben azt fejezik ki, hogy egymásra találásuk végleges, nem keresnek mást. Szövetséget (régi szóhasználat szerint frigyet) kötnek egymással egy életre. Ezt a házassági szövetség azért is fontos, mert az élet nem szüntelenül olyan felhőtlen, rózsaszín ködbe burkolódzó, mint az egymásra találás hónapjaiban. Idővel jönnek nehezebb napok, megpróbáltatások, szürke hétköznapok is. A házasság megerősíti a kapcsolatot ezekben a  nehezebb időkben.

De mindezek mellett a komolyan vett házassági fogadalom sem garantálja az élethosszig tartó házasságot. Amikor egy autót vásárolunk, bizonyos rendszerességgel szerelőhöz kell vinnünk, hogy ne romoljon el, vagy ha hibája történt, ugyanet tesszük. A házasság akkor lehet tartós, ha Ahhoz fordulunk segítségért, vezetésért, Aki alkotta azt, azaz Istenhez. Ő tudja megtartani, megerősíteni, újjáéleszteni a házasságot. Ő tud bölcsességet adni gyermeknevelésben és minden más fontos kérdésben. Ehhez szükséges Isten Igéjét, a Bibliát olvasni, Gyülekezethez tartozni, istentiszteletekre, gyülekezeti kiskörökbe járni.

Ezért a házassági elköteleződés nem csak egymásnak szól, hanem Istent is kérik a házasulandók, hogy áldja, erősítse meg szövetségüket.

Mindezt szépen kifejezi mindezt a református házassági fogadalomtétel szövege

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt / Szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője / segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Gyakorlati tudnivalók:

A városban és Gyülekezetünkben is meglehetősen sok esküvő van, ezért érdemes mielőbb  házasságkötés időpontját kitűzni és azt be is jelenteni, hogy a kívánt időpont lehetőség szerint még szabad legyen.

A házasságkötéshez szükséges iratok:

- keresztlevél

- személyi igazolvány

Miért fontos a keresztlevél?

Ez igazolja, hogy valaki részesült a keresztségben. Természetesen ezen túl fontos a konfirmációi fogadalomtétel megléte is, hiszen ez azt jelenti, hogy az illető tisztában van a keresztyén hit alapjaival.

Mindazonáltal nem a papír megléte a legfontosabb, hanem az Istennel való élő kapcsolat, hiszen Őt hívja segítségül az ifjú pár, Neki teszik fogadalmukat.

Akik nem részesültek a keresztségben, nem konfirmáltak, azok számára minden ősszel indítunk bibliaiskolát, ahol oldott légkörben tanulmányozzuk Isten Igéjét, ismerjük meg jobban szerető Urunkat. A bibliaiskola elvégzése végén nem kötelező a konfirmáció és a keresztség, mindössze a részvételt kérjük az alkalmakon. - A messze élő jegyespárokól természetesen nem várható el a rendszeres bibliaiskolába járás. Tőlük azt kérjük, hogy a lakóhelyükön lévő református lelkipásztort keressék fel, hogy az ottani szokás szerint felkészíthesse a felnőtt konfirmációban.

Szükséges a házasságkötést megelőzően jegyesoktatásra járni

A jegyesoktatás mindössze néhány alkalomból áll. Az első találkozáskor történik meg az adatfelvétel, rövid beszélgetés. A következő együttléten a lelkipásztor elmondja Biblia tanítását a házassággal kapcsolatban.

Ezt követően még 3 alkalommal kell találkoznunk, ám ekkor már a többi házasságra bejelentkezett párral együtt előre megbeszélt időpontokban a gyülekezeti teremben, ahol különböző életkorú keresztyén házaspárok beszélnek élettapasztalatukról, hogyan sikerül a mindennapokban megélni a boldog házasságot Isten kegyelmében. Itt van lehetőség tőlük kérdezni tőlük, egymással beszélgetni, ismerkedni. E felkészítő alkalmak általában február-március és április hónapban vannak (havi egy alkalom), tekintve, hogy ekkor már általában meg kell, hogy legyen a házasságkötés időpontja (ami zömmel májustól szeptemberig tartó időszak).

Nem csak református vallásúak köthetnek házasságot természetesen. A keresztlevél azonban a más felekezethez tartozók részéről is szükséges dokumentum.

További gyakorlati információk a csatolt dokumentumban olvashatók.