Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Missziói munkacsoport

Missziós célkitűzéseink

Vezérige:Efézus 4.11-15.

Gyülekezetünkben a küldetésnyilatkozatot a Szentírás alapján fogalmaztuk meg. Urunknak az a kérése, hogy „menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet" .

Ennek a hatalmas feladatnak akkor tudunk eleget tenni, ha „Krisztus szerelme szorongat minket" , és ha készek vagyunk a tanulásra. A missziói csoport a programok tervezésekor arra a szempontra figyelt, hogy ezek révén a gyülekezet tagjait az Úr „felkészítse a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére" . Szeretnénk tehát, hogy ne csak közönség legyünk, hanem aktív tagjai az egyháznak, ahogy ezt az Efézus 4. 11-15. szakaszban olvashatjuk. Ennek érdekében a hét minden napján imádkozik egy-egy presbiter a gyülekezetért, elöljárókért, a szolgálattevőkért, különösen a lelkipásztorokért. A presbiteri bibliaórákon egymást építjük a hitben, a közösségépítő alkalmakon, a pikniken, a kiránduláson, a szeretetvendégségen pedig a gyülekezeti tagokkal próbálunk kapcsolatot építeni. A gyülekezet lelki és közösségi élete szempontjából nagyon fontosnak tartjuk a kiscsoportokat, ezért igyekszünk részvételünkkel is buzdítani a testvéreket az alkalmak látogatására. A kiscsoportok bemutatkozása, bizonyságtétele a vasárnapi gyülekezeti alkalmakon mindnyájunk épülését szolgálja.

Szeretnénk az általános iskolánk tanulóit is bátorítani a hitükben, ezért rendkívüli hittanórákat tartunk számukra. A konfirmáló ifjak táborát is meglátogatjuk, hogy így is támogassuk a hitbeli erősödésüket, a gyülekezethez kapcsolódásukat. A családi istentiszteletek, ifjúsági istentiszteletek is bizonyítják, hogy érzékeljük a fiatalok kitüntetett szerepét a gyülekezet jövője szempontjából. Igyekszünk a fiatalokat bevonni az ifjabbak közötti szolgálatba. Az Úr adja, hogy minden gyülekezeti alkalom az Ő országa épülését szolgálja!

dr. Bartha Árpád