Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Beriné Kovács Irén presbiter

Berine_Kovacs_Iren

1954-ben születtem Rétközberencsen, hitüket gyakorló református családban. Nagyszüleim és szüleim hívő, keresztény élete példaértékű egész eddigi életem során. A konfirmációi fogadalomtétel meghatározó volt életemben, de csak gimnáziumi éveim alatt jutottam élő hitre, édesanyám komoly betegsége kapcsán. Megtapasztaltam, hogy a nehéz helyzetekben minden emberi segítség kevés, de az onnan felülről jövő mindenhez erőt ad és meggyógyít.

Érettségi után az OTP Banknál kezdem dolgozni, ahol 48 évet dolgoztam. 1975 (azaz házasságkötésem) óta élek Miskolcon. Kezdetben a Belvárosi gyülekezetben kerestem azt a testvéri közösséget, ahol megélhetem a mindennapokban gyakorolt a hitemet. A Tetemvári gyülekezethez egyik munkatársam segítségével 1977-től tartozom, de aktívabban csak a templom leégése után kapcsolódtam be, amikor már segítő munkámmal is hozzájárulhattam a templom újjáépítési feladataihoz. 2000-től pótpresbiteri, majd az utolsó három ciklusban presbiteri tisztséget töltöttem be a gyülekezetben.

Egy felnőtt lányunk van, aki szintén gyülekezetünk tagja. Ő általa 2022. januárban egy nagy próbatétel elé állított az Úr. Igéjét meghallva – Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak enyém vagy…” (Ézs 43, l) – és hitemben megerősödve, „meggyógyultam”.

Eddigi munkám során a diakóniai csoportban szolgáltam. Szeretetvendégségek teljes körű koordinálását és lebonyolítását végeztem. A gyülekezethez tartozó, de már a templomba eljönni nem tudó, idősebb beteg testvéreket látogatok, illetve tartom velük a kapcsolatot. Az úrvacsorai alkalmakra az úrvacsorai jegyek beszerzése is a szolgálataim közé tartozik. Egyházfenntartói járulékokat és más pénzbeli adományokat fogadok el a vasárnapi istentiszteletek alkalmával. Szeretettel segítek a nyári napközis táborban a gyermekek felügyeletében. Amennyiben a következő ciklusban is betölthetem a presbiteri tisztséget, szívesen és szeretettel vállalok továbbra is szolgálatot a diakóniai csoportban, de a sáfársági területen, illetve a parókián felmerülő feladatokban is örömmel segítek. Célom, hogy a konfirmált fiatalok a gyülekezetben maradjanak, általuk a szüleik is templomba járó, hívő egyháztagokká váljanak, illetve a meglévő tagok ne más gyülekezetben keressék az Úrral való közösséget. Hála az Úrnak, sok helyen tevékenykedem, szolgálok, „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31) Megválasztásom esetén ezt az igét kérem az Úrtól, helyezze a szívemre, hogy szeretettel, alázattal szolgálhassak.