Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Deák László pótpresbiter

Deak_Laszlo

1967 októberében születtem Marosvásárhelyen Erdélyben. 34 éve tartózkodom Magyarországon, ebből az időből közel 30 évet Miskolcon éltem. Középiskolámat Erdélyben végeztem, majd rendszerváltás után a Debreceni Agrártudományi Egyetem Hódmezővásárhelyi kihelyezett szakán kezdtem, később menedzseri diplomát és edzői diplomákat szereztem. Öregdiákként a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végeztem. Felnőtt fiú gyerekem 29 éves, Budapesten él, és ott is dolgozik.

Fiatal gyerekkorom óta éreztem, és tapasztaltam az Úr megtartó és gondviselő erejét több alkalommal is. 2017- év végétől csatlakoztam ehhez a gyülekezethez. Megtisztelésnek éreztem a gyülekezetben szolgáló presbiterek felkérését a tisztség elvállalására, és Jézus biztató szavai – „ Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, az látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétben.” (Jn 12, 44-46) – adtak „világosságot” számomra, hogy elfogadjam a felkérést.

Több alkalommal segítettem a templom és a templom körüli udvari munkálatokban. A gyülekezet által szervezett nyári iskolai táborban is pár napon keresztül részt vettem. Az idei évben a most induló FeTa bibliakörhöz szeretnék csatlakozni. Megválasztásom esetén szeretném a gyülekezet, a presbiterek és a lelkészek munkáját segíteni főleg szervezésben, kivitelezésben.

Nem titkolt régi elhatározásom azon fiatalok megkeresése, akik most fognak vagy a közelmúltban konfirmáltak, hogy próbáljuk megfejteni mindkét oldalról a közös „nagy titkot: miért is maradnak távol konfirmáció után a templomtól és az egyháztól. A jövőre nézve ezt az egyik legfontosabb megoldandó feladatnak tekintem.