Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Deszka-hirdetések (2015. december 25-26., Karácsony)

® Karácsony 1. napján az úrvacsorai jegyeket Tallós József és felesége adományozta az Úr asztalára. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!

® Karácsony 1. napján, délután 16 órakor is lesz ünnepi istentisztelet templomunkban, melyen ünnepi legátusként Harangozó Dóra, 4. éves teológiai hallgató, gyülekezetünk tagja hirdeti közöttünk Isten Igéjét.

® December 26-án, karácsony 2. napján, 10 órakor tartunk ünnepzáró istentiszteletet a templomban. Gyermek-istentisztelet ezen a napon nem lesz.

® December 26-án a keresztség sákramentumában részesült Handa Ferenc és Major Anikó Luca nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

® December 27-én, vasárnap, a szokott rend szerint, délelőtt fél 9 és 10 órakor tartunk istentiszteleteket a templomban. Délután 16 órakor diakóniai évzáró délutánt rendezünk a templomban, melyen Bobkó Gyula lelkipásztor és gyülekezetének kórusa szolgálnak majd. Szeretettel várunk mindenkit, de különösen az idősebb testvéreket, valamint a vak és gyengén látó testvéreket!

® December 31-én, csütörtökön, 18 órakor tartunk óévi hálaadó istentiszteletet a templomban.

® Január 1-jén, pénteken, 10 órakor újévi istentisztelet lesz szintén a templomban.

® Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szentesti gyermekműsor megrendezéséhez bármilyen módon hozzájárultak szolgálatukkal!

® Adományokat gyűjtünk az ünnepek alatt a lelkészképzés támogatására. Adományaikat a kijáratoknál található, erre a célra kihelyezett perselyekben helyezhetik el a testvérek.

® Szeretettel kérjük azokat a testvéreket, akik még idén nem rendezték az éves egyházfenntartói járulék befizetését, tegyék meg ezt a naptári év végéig!

® Megjelent gyülekezeti lapunk, a Deszkaszálkák karácsonyi száma.

® Megjelent a reFORRÁS című egyházkerületi lap karácsonyi száma, az iratterjesztésben megvásárolható. A Reformátusok Lapja ünnepi dupla száma is megvásárolható az iratterjesztésben. Kapható még a 2016. évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium , és a Református Falinaptár az iratterjesztő asztalnál. Megjelent egy templomunkat ábrázoló hűtőmágnes is, amely szintén az iratterjesztésben kapható.

Áldás, békesség!