Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Deszka-hirdetések (2016. június 19.)

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Lénárt László és Juhász Luca Laura Zoé nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

® Ma délután 16 órakor istentiszteletet tartunk a templomban, melyen Dr. Keszi Krisztina misszionáriusunk tart majd vetített képes beszámolót zambiai szolgálatáról.

® Jövő héten, kedden 17 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, utána 18 órakor a diakóniai csoport tart megbeszélést szintén a gyülekezeti teremben. Csütörtökön 17 órakor istentisztelet lesz a templomban.

® Jövő vasárnap a szokott rendben, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink a templomban.

® Jövő héten, hétfőtől péntekig, nyári napközist tábort rendezünk a gyermekek számára a Jókai Iskolában. Hordozzuk imádságban a gyermekek nyári táborozását!

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy június 13-án, hétfőn, 14 órakor, a Deszka temetőben kísértük utolsó útjára Molnár Ferencné Hamar Magdolna asszonytestvérünket, aki 84 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Szintén június 13-án, a Szentpéteri kapui Temetőben vettünk végső búcsút Belley Józsefné Pusztai Ágota asszonytestvérünktől, aki 80 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

® A Deszkaszálkák következő számának fele gyülekezetünk strukturális változtatásairól fog szólni. Ott láthatják majd a testvérek, hogy hogy felelős szolgatársakat keresünk sok területre.

® A Biblia Szövetség körzeti csendes napot tart június 25-én, szombaton, 10 és 15.30 óra között a mezőnyéki új református templomban. A nap témája: Az ember válasza Isten hívására. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

® Július 1-3. között Kárpát-medencei presbiteri konferenciát rendez a Magyar Református Presbiteri Szövetség a Lévay József Református Gimnáziumban. A konferencia témája: A presbiter hitvallásos felelőssége. Jelentkezési határidő: június 21. Szeretettel várnak minden presbitert és egyháztagot! Bővebb információkat a kihelyezetett meghívókon olvashatnak az érdeklődők!

Áldás békesség!