Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

MENÜ

Deszka-hirdetések (2020. január 5.)

® A ma délelőtti istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Alacs Pál és Szegedi Ágnes Domán nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

® Hétfőn 8 órakor Jókai Iskolánk hétkezdő istentisztelete lesz a templomban. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, 18 órakor a Fiatal Felnőttek Köre találkozik a parókián, szintén 18 órakor tartja összejövetelét a Hajnal Kör, ugyancsak a parókián. Csütörtökön 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor FeTa bibliaóra a gyülekezeti teremben. Pénteken délután fél 5-kor konfirmációs óra lesz a parókián, 18 órakor Keresztkérdések Kurzus a gyülekezeti teremben és Ifi a parókián.

® Jövő vasárnap, január 12-én, a szokott rendben, délelőtt 10 órakor és délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink.


® Arra kérjük a testvéreket, hogy aki még nem rendezte 2019-re az egyházfenntartói járulék befizetését , az tegye meg az elkövetkezendő napokban!

® Hirdetjük már jó előre, hogy a 2020. évi gyülekezeti nyári táborunk időpontja az augusztus 20-i héten lesz, a helyszín Pálháza. Pontosabb információkat később adunk.

® Megérkezett a 2020. évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár , az iratterjesztő asztalnál megvásárolható.

® Megjelent gyülekezeti lapunk, a Deszkaszálkák legújabb száma is, a kijáratnál magukhoz vehetik a testvérek. Kérjük, vigyék el szomszédoknak, utcabelieknek, a környezetükben élőknek is!

® Iratterjesztésünkben megvásárolható a reFORRÁS című egyházkerületi lap ünnepi, karácsonyi száma, a Reformátusok Lapja legújabb számával együtt.

Áldás békesség!